Blog

Handige weetjes

Druk cv ketel loopt snel terug

Elk lek wordt gevonden wanneer de druk in je c.v. ketel snel terugloopt.

Wanneer de druk van je cv ketel snel terugloopt, wijst dit uiteraard op waterverlies in het circuit. Het lek kan zowel in de ketel, het expansievat als in de leidingen liggen. Vaak vervangt men gewoon het expansievat en rekent men ook de kosten hierbij aan. Uitproberen brengt onnodige kosten met zich mee. VDSdetectie onderzoekt grondig het verlies op de druk van je cv ketel dat snel terugloopt met de allernieuwste detectiemiddelen.

Correlatie betekenis

Correlatie betekenis en interessante weetjes.

In de statistiek spreekt men van correlatie als er een min of meer (lineaire) samenhang blijkt te zijn tussen twee reeksen metingen of de mogelijke waarden van twee toevalsvariabelen. De sterkte van deze samenhang wordt beschreven met de correlatiecoëfficiënt. (bron: wikipedia)

Cameraonderzoek riolering

Cameraonderzoek riolering, de oplossing om extra schade te vermijden!

Het kan iedereen overkomen dat er een defect in je riolering veroorzaakt wordt door zware werken of inzakking van de grond. Vaak is dit een langzaam proces maar soms kan dit ook bruusk gebeuren met alle gevolgen vandien.

VDS detectie staat gekend als een professioneel en efficiënt bedrijf die gericht werkt bij cameraonderzoek riolering.

Endoscopie

Wanneer de leidingen gemakkelijk toegankelijk zijn, kan een camera extern bediend worden om van binnenuit de lekken te vinden. Onze controleur is hiermee vertrouwd en zal samen met u de beelden analyseren en duiden.

Tracergas

De meer tijdrovende tracergas techniek is een uiterst doeltreffende manier om de kleinste lekken te detecteren. Daar waar een lek is, kan het meettoestel dit heel vlug detecteren.

Menu sluiten